Tổ chức lễ khởi công tại Vũng Tàu | Trụ sở làm việc đoàn an ninh 2

Tổ chức lễ khởi công tại Vũng Tàu | Trụ sở làm việc đoàn an ninh 2

Lễ Khởi Công
Tổ chức lễ khởi công tại Vũng Tàu | Trụ sở làm việc đoàn an ninh 2 Ngày 30/3/2023, Lễ Khởi công Dự án xây dựng Trụ sở Đoàn An ninh 2, Cục Bảo vệ An ninh Quân đội đã diễn ra tại thành phố Bà Rịa-Vũng Tàu. Sự kiện này đã thu hút sự tham dự của đại diện lãnh đạo các bộ ngành, đơn vị tài chính, các đơn vị thiết kế và xây dựng cùng đại diện của Cục Bảo vệ An ninh Quân đội. Công ty sự kiện Vũng Tàu vinh dự được trở thành đối tác đồng hành trong sự kiện này. Chúng tôi đã chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị sự kiện và giải pháp tổ chức sự kiện tối ưu nhất để…
Read More